Child with rare disease, EB (epidermolysis bullosa)